DIXI Stavanger, Ressurssenter for voldtatte

DIXI er latin og betyr: ”Jeg har talt, jeg har fortalt”.

DIXI Stavanger er en frivillig organisasjon som arbeider for å hjelpe voldtatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeide. DIXI Stavanger åpnet januar 1999, og har er lokalisert i Stavanger Sanitetsforening sitt Helsehus i Stavanger.

DIXI er et lavterskeltilbud og er bygget på likemannsprinsippet, og selvhjelpsprinsipper om å finne og ta tak i egne ressurser for å skape en endring i livet.

Ressurssenterets oppgave er å bistå utsatte og pårørende for voldtekt bistand gjennom hjelp til selvhjelp, støtte og veiledning. I tillegg skal ressurssenteret bidra med informasjon og holdningsskapende arbeid.

DIXI Ressurssenteret tilbyr ikke behandling men tilbyr hjelp til selvhjelp og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

DIXI Stavanger kan tilby:

 • Samtalegrupper for voldtatte
 • Samtalegrupper for pårørende
 • Individuelle samtaler/veiledning
 • Telefonsamtaler/veiledning
 • Informasjon om rettigheter og plikter
 • Foredrag for skoler, hjelpeapparat og andre interesserte
 • Bistand til hjelpeapparatet og andre offentlige instanser i voldtektssaker.
 • Opplysning om hjelpeapparatet
 • Egen nettverksliste over bistandsadvokater
 • Temakvelder
 • Bistand/følge til politi, advokat osv.

På nett finner du ved å trykke denne linken;  DIXI Stavanger, Ressurssenter for voldtatte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>